La rehabilitació de l’antic Col·legi de les Monges d'Amposta, a concurs d’idees


La recuperació de l’antic col·legi de les Monges d'Amposta segueix avançant. Després dels treballs d’enderrocament de les parts no protegides com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), ara s’ha avançat amb la tramitació administrativa del projecte. I és que la Junta de Govern Local del 24 de juliol va aprovar les bases del concurs d’idees per a la rehabilitació, reforma i ampliació de l’antic col·legi de les Monges, que contempla la redacció del projecte, tant bàsic com executiu, la direcció d’obra total i la direcció d’execució total.

Fins el 28 d’agost, i amb un pressupost de licitació de 411.399,66 euros (sense IVA) les empreses poden presentar les seves idees per a la recuperació d’aquest espai històric que s’ha de convertir en la futura seu de l’Escola d’Art i Disseny Esardi. "Com amb la recuperació de les Cases del Castell, també vam decidir que un concurs d’idees amb jurat era la millor opció per aconseguir el millor projecte per a recuperar aquest espai històric de la ciutat", diu l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, qui posa en valor "l’aposta del govern municipal per recuperar el patrimoni històric de la ciutat i, a la vegada, recuperar la seva funció educativa. En aquest sentit, la regidora d’Educació, Núria Marco, posa en valor aquest fet i destaca que s’hi podran encabir totes les previsions de creixement de l’Escola d’Art i Disseny.

Recordem que els pressupostos generals de l’Estat del 2023 van incorporar tres milions d’euros per a la rehabilitació de l’antic col·legi de les Monges, arran d’una esmena d’Esquerra.

El Convent de les Carmelites Teresianes d'Amposta

El Convent de les Carmelites Teresianesés un edifici d'Amposta inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici religiós, convent i escola, de planta rectangular en forma de "U", emmarcant per tres costats un pati interior, i el quart costat tancat per una tàpia.

És un edifici de planta baixa i pis, amb un altre pis més a l'interior, amb cobertura plana. Destaca la façana principal, de gran sobrietat, dividida en dos grans registres horitzontals on s'obren finestres amb emmarcaments senzills, de pedra a la planta baixa i d'arrebossat al pis superior, una cornisa simple i una barana molt senzilla, sobresortint únicament les pedres cantoneres, o motllures en pedra de les cantonades. A la banda dreta d'aquest edifici es troba l'edifici nou de l'escola, edificació moderna en la qual únicament destaca una part de la secció superior amb grans finestrals i lleugerament inclinada. A l'interior destaca un pati, així com tot el seu emmarcament, on hi ha una mena de galeria oberta, amb terrassa superior amb baranes que presenten una ornamentació de motius corbs estilitzats amb reminiscències de fulles. Totes les parets exteriors d'aquesta part interior són pintades de calç amb tons beix clars.

La fundació de l'ordre a Amposta data del 1904. El solar per a la construcció del convent sembla que anteriorment formava part d'algun sequer d'arròs. Fou comprat a bon preu a causa de la semidonació que en va fer la propietària. Ja des del primer moment funcionava com a convent i escola. Durant la Guerra Civil no va sofrir grans desperfectes. Després de la guerra va reprendre l'activitat, fonamentalment la docent i entre els anys 1955 i 1965 es construeix un edifici annex a la dreta de la façana principal i situat a la cantonada del carrer Palau i Quer, que feia les funcions exclusives d'escola, a més del braç dreta de la "U" de l'edifici base, i també un nou pavelló que servia com a guarderia infantil.

L'any 1999, l'activitat pedagògica i el convent es va traslladar a un nou edifici als afores d'Amposta. El 2018, l'Ajuntament d'Amposta adquirí l'edifici amb intenció de rehabilitar-lo i encabir-hi instal·lacions municipals.
mposta protegirà l'antic col·legi de les monges. Durant la darrera sessió plenària, celebrada dilluns, va aprovar-se definitivament la declaració de bé cultural d'interès local (BCIL) de l'immoble.

El consistori vol protegir la seua part històrica d'enderrocs per, en un futur, adquirir-lo i obrir-lo per a usos turístics i culturals. Ara l'immoble és propietat d'una empresa però es troba en procés d'execució immobiliària. Un cop l'edifici passe a mans de l'anomenat banc dolent, el govern espera poder comprar-lo.

L'immoble està situat al carrer Tarragona i va ser inaugurat l'any 1925. L'any 2000 les monges carmelites van traslladar el col·legi en un nou terreny i espai més gran a un dels principals accessos de la capital del Montsià i l'antic va passar a mans privades.

L'empresa volia construir una promoció d'habitatges, però la crisi immobiliària va aturar el projecte. Ara l'edifici està abandonat i en procés d'execució hipotecària.

Podeu consultar els plecs de clàusules aquí.