Maresme Circular protegeix les darreres troballes arqueològiques a Ca La Madrona de Mataró


El Consorci de Residus del Maresme, entitat impulsora del projecte Maresme Circular, ha iniciat els treballs de protecciód'un centenar de tombes trobades a Mataró que daten del segle I i del segle V i VI, entre d’altres.

Maresme Circular ha començat aquesta setmana els treballs de protecció de les troballes arqueològiques del solar on anirà el Parc Circular Mataró-Maresme, al jaciment de Ca la Madrona de Mataró. Aquest és el primer pas de l’acord al que han arribat Maresme Circular, l’Ajuntament de Mataró i la Generalitat, després que s’hagi acabat la segona de les intervencions arqueològiques que es van iniciar a l’octubre de 2021.

[Imatge: Una de les tombes troades al jaciment de Ca la Madrona de Mataró].

L’acord, fruit d’un informe redactat pels serveis d’arqueologia de l’Ajuntament de Mataró, recull que les troballes –un centenar de tombes que daten del segle I i del segle V i VI, entre d’altres– són molt importants per explicar l’origen de la ciutat de Mataró i per tant es retiraran conservant-ne l’estructura i paraments originals, mitjançant una empresa especialitzada, per a la seva restitució i divulgació en un emplaçament que haurà de determinar l’Ajuntament de Mataró.

Maresme Circular, mitjançant l’empresa Baula Arqueologia, encarregada de les intervencions arqueològiques del jaciment, està tapant des d’aquest dilluns les restes arqueològiques amb geotèxtil per protegir adequadament les troballes, mentre es posa en marxa el procés de licitació dels treballs de retirada definitiva de les restes.

Un cop retirades les troballes es podrà reemprendre la licitació de les obres de construcció de la primera fase del Parc Circular Mataró- Maresme que havien quedat aturades a inicis del 2021 per les troballes aparegudes en la prospecció arqueològica inicial que acompanyava els treballs de retirada de preexistències industrials del solar.[Solar on anirà el Parc Circular Mataró-Maresme.]

El jaciment de Ca la Madrona de Mataró

El Consorci de Residus del Maresme i l’empresa Baula Arqueologia SL havan signar, un dimecres 13 d’octubre del 2020, el contracte per a la intervenció arqueològica al jaciment de Ca la Madrona en el marc dels treballs de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme.

Durant els treballs de retirada de preexistències industrials del solar de la primera fase del Parc Circular, a finals de 2020, es van trobar unes restes arqueològiques d’origen romà que van fer aturar el procés de licitació de les obres de construcció previstes. Des de llavors i fins ara, s’ha estat treballant en la retirada de terres fins arribar a l’estrat del jaciment que permeti dur a terme la intervenció arqueològica com a tal que ara s’iniciarà.

Els treballs arqueològics serviran per inventariar i registrar les troballes que puguin resultar de l’excavació manual del jaciment a través de la corresponent memòria científica, com correspon legalment a qualsevol intervenció arqueològica. Així, la intervenció permetrà conèixer l’abast, qualitat i valor de les troballes i l’impacte que aquestes poden tenir en la construcció del Parc.

La durada dels treballs de camp a la parcel·la es preveu que sigui de quatre mesos, amb una intensitat de més de 20 persones qualificades treballant-hi. El cost dels treballs és de 217.337,74 €.

Tot i el deteriorament del jaciment degut a la intensa activitat industrial que es va portar a terme durant dècades a la parcel·la, el que s’ha pogut trobar fins ara permet pressuposar que es tractarien de restes de la part rústica (explotació agrícola-ramadera) d’una vila romana.

Un cop signat el contracte i aprovada la sol·licitud del permís corresponent per part de la Generalitat de Catalunya, els treballs es preveu s’iniciïn a finals d’octubre.
Un projecte pioner a Europa

El Parc Circular Mataró-Maresme és un projecte pioner a Europa, que neix amb la voluntat de promoure la reparació i reutilització de materials i productes per reduir la producció de deixalles. La previsió és que aquest es vagi construint per fases, la primera, la que s’ha hagut d’aturar, és la que correspon a la preparació dels terrenys i la construcció de l’Espai Refer.

L’Espai Refer englobarà un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la reducció de residus: servei d’assessorament per a l’autoreparació en diferents àmbits (informàtica i aparells electrònics, fusteria i mobiliari, bicicletes, tèxtil, bricolatge domèstic, etc.), tallers i xerrades per a la ciutadania, a més d’actuacions d’inclusió social de col·lectius en risc.