La Universitat de Nova York i la Fundació Rafael Masó presenten el programa del III Simposi Internacional sobre el Noucentisme


El III Simposi Internacional sobre el Noucentisme se celebrarà els dies 13 i 14 d’abril del 2023 a la Universitat de Nova York (NYU), en dues jornades que aplegaran a nombrosos experts procedents de Catalunya, Madrid, Itàlia i els Estats Units. 

La tercera edició del Simposi estarà dedicada a l’estudi de diferents aspectes de les arts plàstiques, la literatura i la política del Noucentisme català en relació amb el Novecento italià. Si bé aquests dos moviments culturals no són exactament simultanis i difereixen en molts aspectes, alguns estudis recents han fet aflorar nombroses similituds i relacions entre artistes i escriptors catalans i italians de l’època que el Simposi vol posar de manifest perquè mostren una riquesa cultural i històrica que fins ara ha passat en bona part desapercebuda.

El programa del Simposi, que avui es dona a conèixer, inclou quatre ponències, a càrrec de Laura Moure Cecchini, de la Universitat de Pàdua; de Margarida Casacuberta, de la Universitat de Girona; de Javier Pérez Segura, de la Universitat Complutense de Madrid; i d’Elena Pontiggia, del Politècnic de Milà. 

A més es presentaran nombroses comunicacions, amb representants de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat de Princeton, de la Universitat de Toronto, de la Universitat de Siena, de l’Escola Normal Superior de Pisa, de la Universitat John Cabot de Roma, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya. Per la part catalana també hi participen reconeguts especialistes com l'assagista i investigadora Vinyet Panyella; Josep M. Muñoz, director de L’Avenç; i Xavier Castanyer, director del Museu Josep Aragay de Breda.

L’organització del III Simposi s’ha dut a terme entre la Casa Italiana Zerilli-Marimò de NYU, el KJCC de NYU, i la Fundació Rafael Masó, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, el Center for European and Mediterranean Studies, el Departament d’Estudis Italians, el Departament de Llengües i Literatures Espanyoles i Portugueses, i el Departament d’Humanitats Experimentals i Compromís Social de NYU. També s’ha comptat amb l’ajuda de la North-American Catalan Society i l’Anglo-Catalan Society. Els directors del Simposi són el professor Ara H. Merjian, del Departament d’Estudis Italians de NYU, i el director de la Fundació Rafael Masó, Jordi Falgàs.

La primera edició del Simposi Internacional sobre el Noucentisme es va celebrar a Sitges i Barcelona, l’any 2014; i la segona a Girona el 2017. La Fundació Rafael Masó ha participat o col·laborat en l’organització de totes les edicions del Simposi, ja que es considera un dels instruments essencials per fomentar el coneixement i la recerca sobre el Noucentisme en l’esfera nacional i internacional.